Sortiment produktů GE

Kardiovaskulární diagnostikaGynekologie a porodnictvíRadiologie a multioborovéUrgentní medicínaUltrazvukové systémy VersanaMobilní a přenosné
Rentgenové přístroje GE HealthcareSkiagrafieMamografySkiaskopieMobilní RTGRTG C – ramena
Kostní denzitometry GEiDXAProdigy
Univerzální radiologické ultrazvuky Logiq