Kardiovaskulární diagnostikaGynekologie a porodnictvíRadiologie a multioborovéUrgentní medicínaUltrazvukové systémy VersanaMobilní a přenosnéKostní denzitometry GEiDXAProdigyRentgenové přístroje GE HealthcareSkiagrafieMamografySkiaskopieMobilní RTGRTG C – ramena