GE (4K)Servis

Objednat servisní zásah můžete:

V případě pozáručního servisu je vždy nutná písemná objednávka!

Obecné servisní podmínky

 • Servisní zabezpečení pro rtg systémy GE Medical Systems je v České republice zajištěn prostřednictvím přímého zastoupení servisu GE Medical Systems ze servisních středisek:
  1. BB Centrum
   Vyskočilova 1422/1a
   140 28 Praha 4 - Michle
  2. Hybešova 65
   602 00 Brno

   a autorizovaného distributora firmy Electric Medical Service s.r.o.
   • Vídeňská 55, 639 00 BRNO
   • Zlín, detašované pracoviště
 • Servisní zabezpečení pro UZ systémy a denzitometry v České republice zajišťuje firma Electric Medical Service s.r.o.
  • Vídeňská 55, 639 00 BRNO
  • Praha, detašované pracoviště
  • Písek, detašované pracoviště
 • Za instalaci, zprovoznění a veškerou další technickou a SW podporu provozu vysoce náročných diagnostických systémů GE zodpovídá tým našich servisních a následně instalačních specialistů.
 • Tito pracovníci mají přímé napojení na Evropské servisní a aplikační centrum a obdobná centra v USA a v Asii.
 • Průběžná modernizace programového vybavení dodávaných systémů je zajištěna prostřednictvím bezplatné procedury FMI (Field Modification Instructions), jejichž distribuci naše společnost trvale svým zákazníkům zajišťuje a to po celou dobu životnosti přístroje. Jejich instalace je samozřejmě spojena s příslušným školením uživatelů v případě potřeby.
 • Pracovníci servisu procházejí neustálým zvyšováním kvalifikace, aby mohli vykonávat servis u zákazníků způsobem, který zajistí trvale vysokou úroveň péče o pacienty a jejich spokojenost.
 • Zárukou pro plnění těchto servisních podmínek je neustálá snaha jak místního servisního zastoupení, tak celé společnosti GE Medical Systems o zlepšování poskytovaných služeb, se soustředěním své pozornosti směrem k zákazníkům. Mateřská firma GE Medical Systems je certifikována podle ISO 9000.
 • Dodávka náhradních dílů je zajištěna minimálně po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení.
 • Záruka na veškeré provedené opravy je dána Obchodním zákoníkem.
 • Preventivní údržba jednou ročně a veškeré servisní zásahy jsou pro zajištění maximální spolehlivosti a zaručení deklarovaných parametrů prováděny přísně podle pravidel stanovených výrobcem zařízení.
 • Pro zkvalitnění a zjednodušení pozáručního servisu nabízí GE Medical Systems svým zákazníkům před uplynutím záruční doby uzavření některého z různých typů servisních kontraktů. Servisní kontrakty se mohou lišit obsahem a délkou trvání. Pro dlouhodobé kontrakty (doba trvání nad jeden rok) a kontrakty pro více smluvních systémů nabízí GE Medical Systems „MultiYear“ resp. „MultiSystem“ slevy a to v souladu s běžnými cenami společnosti za servis a údržbu.