GE (4K)Produkty

Radiodiagnostické přístroje GE HealthcareMammografy


Pristina

Pristina

Senographe Pristina nastavuje novou úroveň kvality v digitálním celoplošném mamografickém zobrazování. Ergonomický design s parkovací polohou rentgenky, umožňující odklon rentgenky z osy rentgenka detektor pro komfortní polohování pacientky. Systém je přizpůsoben na jakoukoliv velikost prsu. Jeho kvalita zobrazení poskytuje profesionálům jedinečnou jistotu. Průběh práce na Pristině a její připojitelnost umožňuje rychlou a efektivní práci. Volitelnou součástí výbavy přístroje jsou veškeré pokročilé diagnostické technologie.

Digitální tomosyntéza
Tvorba 3D obrazu celého prsu prostřednictvím nízkodávkových 2D projekcí zájmové oblasti pořízených z různých úhlů během jedné akvizice. Umožňuje výrazně lepší diagnostiku pro vyšetření denzních prsů.

Kontrastní mamografie
Zobrazení prostorové distribuce jodové kontrastní látky v zájmové oblasti po její intravenózní aplikaci. Kontrastní zobrazení je založeno na principu duální energie (nízkodávkové expozice o dvou různých energetických úrovních s následnou subtrakcí těchto obrazů). Odhaluje anatomické abnormality a cévní zásobení. Umožňuje výrazně lepší diagnostiku pro vyšetření denzních prsů.
Pro bližší informace kontaktujte adam@emsbrno.com


Brožura ENG
Zpět