GE (4K)Produkty

Radiodiagnostické přístroje GE HealthcareDenzitometry


Lunar Prodigy

Lunar Prodigy

Přístroj pracuje s technologií narow fan beam a umožňuje vysoce přesné a správné měření kostní hustoty s maximální reprodukovatelností měřených hodnot, při minimální radiační dávce. Denní kalibrace zajišťuje maximální přesnost naměřených hodnot. Software enCore je založen na platformě Windows 7, je velmi přehledné a vyniká snadným a intuitivním ovládáním.

Přístroj je vhodný pro přesné naměření hodnot BMD nutných pro prvotní určení osteopenie nebo osteoporózy a pro sledování úspěšnosti nasazené léčby. Díky maximální přesnosti a reprodukovatelnosti naměřených hodnot umožňuje posouzení skutečných změn v hustotě kostní hmoty a tím určení správné diagnózy a nasazení odpovídající terapie. Přístroj je navržen pro pracoviště s vysokou průchodností pacientů. Přístroj pracuje s bohatou referenční databází, včetně databáze NHANES.


Pro bližší informace kontaktujte:

Ing. Jan Adam
cel: +420 602 263 269
email: adam@emsbrno.comBrožura ENG


Zpět